AVISO LEGAL

Propietario de Medios:
L
ateinamerikanisches Akademisches Kulturzetrum
Wagramer Straße 23/1/2/3, 1220 Wien

Objectivo de la Asociación:
Ciencia e investigación sobre Latinoamérica

E-mail: office@lak.or.at Número ZVR: 318909796